Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ IV THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/3/2019)

Thứ 2 (25/3/2019) Thứ 3 (26/3/2019) Thứ 4 (27/3/2019) Thứ 5 (28/3/2019) Thứ 6 (29/3/2019)
Chánh án
Phạm Quốc Bảo
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 •  Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Đi dự gặp mặt tại huyện Nông Sơn
 •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Đi xã Tiên Cẩm
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Đi Hiệp Đức
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán – Chánh VP
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Tham gia đoàn kiểm tra giám sát thi hành án hình sự với VKS
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Định giá vụ Nhung – Sương
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại Trung tâm Hòa giải – Đối thoại
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T3/2019
 • Sáng: Đi xã Tiên Lãnh
 • Chiều: Hòa giải Vinh – Vang
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X