Lịch xét xử

5tháng 37:30 sáng- 11:00 sángbc: nguyễn tấn thắng - trộm cắp tài sản

8tháng 37:30 sáng- 11:00 sángnđ: hồ thị thanh duy - bđ: trương công nghê - ly hôn

11tháng 37:30 sáng- 11:00 sángbc: nguyễn phước hiệu và đồng phạm

14tháng 37:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị hồng vân - nguyễn văn sa - ly hôn

15tháng 37:30 sáng- 11:00 sángnđ: đoàn thị diễn - nguyễn văn chấn - ly hôn

21tháng 37:30 sáng- 11:00 sángbc: đoàn ngọc huy và đồng phạm - cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

X