Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

          Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

          Trong 4 năm qua, Chi bộ TAND huyện Tiên Phước đã xây dựng Kế hoạch hằng năm sát với các chuyên đề, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt”; Kế hoạch sô 30-KH/HU ngày 15/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về việc thực hiện khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/.TW. Kế hoạch số 163-KH/HU ngày 16/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về xây dựng mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân” trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

          Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đơn vị đã có nhiều giải pháp, cách làm hay đem lại hiệu quả như: Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, tăng cường kỹ luật công vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tư pháp trong việc công khai các thủ tục hành tại đơn vị, tiếp nhận quyết đơn khởi kiện. Bộ phận hành chính tư pháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, góp phần giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu của công dân và tổ chức; thực hiện mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân” Chi bộ đăng ký thực hiện nội dung “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, Đơn vị cải tiến phương pháp nhận, giải quyết đơn khởi kiện, bố trí 01 cán bộ thường xuyên tiếp công dân và phân công Thẩm phán theo dõi hướng dẫn công dân và tổ chức thực hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình. Trong giải quyết án dân sự, đơn vị luôn chú trọng và kiên trì công tác hòa giải, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tận tình giải thích, vận dụng, áp dụng pháp luật một cách chính xác nhất, góp phần tạo được sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tiết kiệm được thời gian, các chi phí tố tụng cho đương sự. Ngoài ra, đơn vị động viên, khuyến khích cán bô, công chức, người lao động viết bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về gương người tốt việc tốt…

           Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hằng tháng Chi bộ tổ chức sinh hoạt nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ, đơn vị chọn lọc những câu chuyện hay về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tác phẩm Búp sen xanh, những bài thơ trong Nhật ký trong tù, các tác phẩm văn học, kể, đọc, phân tích ý nghĩa của các tác phẩm cho nhau nghe đã giúp cho cán bộ, công chức người lao động nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Với kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ huyện Tiên Phước, Chi bộ Tòa án nhân huyện Tiên Phước được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen về thành tích 4 năm “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước tặng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyên – Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh án Giải Nhì về “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NGUỒN: VĂN PHÒNG TAND HUYỆN TIÊN PHƯỚC.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Chiều ngày ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đoàn Hội thẩm nhân dân phối hợp …

X