ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠI ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Kể từ ngày ra đời đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo và tiên phong của mình trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện được tính tiên phong của mình. Trong suốt quá trình cách mạng đó, Đảng ta đã tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng của tuổi trẻ, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Trung ương lần thứ IV khóa VII đã xác định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng với cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Do đó toàn đảng phải “chăm lo phát triển đảng, củng số và đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên, tạo nguồn lực lượng bổ sung cho Đảng”.

Trên tinh thần đó, đoàn viên thanh niên xác định tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên cũng như của cá nhân mỗi đoàn viên.

Đối với Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, trong thời gian gần đây, số lượng đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn có chiều hướng tăng và công tác xây dựng Đảng của đoàn viên thanh niên đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

– Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên trong Chi đoàn: Đây là công tác luôn được Chi đoàn chú trọng quan tâm. Chi đoàn thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên nhằm tăng cường sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, trong năm qua Chi đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

Chi đoàn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

– Về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Đoàn thanh niên là lực lượng đi đầu, xung kích trong việc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi luật.

– Tham gia đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên và tổ chức Đảng: Thông qua các buổi sinh hoạt, các đoàn viên tích cực, thẳng thắn tham gia góp ý kiến phê bình cho cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Việc làm trên đã góp phần giáo dục về Đảng cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

– Đoàn viên thanh niên với công tác phát triển Đảng viên mới: Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng như Điều lệ Đảng đã khẳng định “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng…”. Thời gian qua công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được Chi đoàn rất chú trọng và có những tiến bộ rõ rệt về số lượng và chất lượng.

Chi đoàn thường xuyên theo dõi, động viên khuyến khích những mặt đã làm được, kịp thời uốn nắn những mặt còn tồn tại, những sai sót, yếu kém của Đoàn viên. Thông qua các cuộc bình xét, Chi đoàn đã giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng để Chi bộ cử những đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng và xem xét kết nạp Đảng.

Trong thời gian qua, công tác phát triển Đảng đã đạt được những kết quả khá khả quan. Ngoài ra, Chi đoàn còn phối hợp với Chi bộ quan tâm giúp đỡ, xem xét làm thủ tục chuyển chính thức cho đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi ngày được nâng cao.

Thời gian đến, để công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn viên thanh niên thực sự tốt và đem lại hiệu quả cao, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

– Về phía Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, để tổ chức Đoàn thực sự trở thành lực lượng chính trị mạnh mẽ, là “hạt nhân đoàn kết” để có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đoàn viên thanh niên.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” trong toàn Chi đoàn.

Bản thân mỗi đoàn viên, đảng viên trẻ sinh hoạt tại Chi đoàn cần rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, giữ vững mục tiêu, lý tưởng, nâng cao ý chí phấn đấu.

Thực hiện tốt công tác báo cáo các hoạt động của Chi đoàn đối với Chi bộ, đồng thời phải mạnh dạn kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt mối liên hệ giữa Chi bộ – Chi đoàn.

– Đối với Chi bộ:

Tiếp tục khuyến khích các đoàn viên thanh niên tham gia vào công tác xây dựng Đảng. Động viên, khen thưởng kịp thời; phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến và kịp thời uốn nắn những khuyết điểm, tồn tại.

Thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới.

Thường xuyên quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp Đảng.

Quan tâm, tạo điều kiện và định hướng cho các hoạt động của Chi đoàn.

Phân công đảng viên theo dõi, kèm cặp giúp đỡ các đối tượng được xem xét kết nạp đảng và đảng viên mới. Giữa đảng viên được phân công và các đối tượng đảng cũng thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ.

           Nguồn: VP TAND huyện Tiên Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng

     Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm, sinh năm 1925, hiện ở …

X