tháng 3, 2021

26tháng 37:30 sáng- 11:42 sángbc: nguyễn đoàn hoàng nam - cố ý gây thương tích

Thời gian xét xử

(Thứ 6) 7:30 sáng - 11:42 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X