tháng 9, 2022

15tháng 97:45 sáng- 1:45 sángbc: nguyễn thế thiện - cố ý gây thương tích

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:45 sáng - 1:45 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X