tháng 4, 2021

9tháng 47:30 sáng- 11:51 sángbc: nguyễn vịnh - mua bán, vận chuyển trái phép chất độc

Thời gian xét xử

(Thứ 6) 7:30 sáng - 11:51 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X