tháng 1, 2021

14tháng 17:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị sen - bđ: nguyễn huy hoàng - tranh chấp quyền sử dụng đất

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X