Thông báo nhu cầu tuyển dụng Hoà giải viên

Căn cứ Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án số 58/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; căn cứ công văn số 499/CV-TA ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, căn cứ nhu cầu công tác và định biên Hoà giải viên theo quy định, Toà án nhân dân huyện Tiên Phước thông báo nhu cầu tuyển dụng Hoà giải viên công tác tại Trung tâm Hoà giải, đối thoại Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu Hoà giải viên: 03 Hoà giải viên.
 2. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hoà giải viên:
 3. Tiêu chuẩn và điều kiện:

– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

 • Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Toà án, Thư ký Toà án, Kiểm sát Viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên, Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 • Có kinh nghiệm, kỹ năng hoà giải, đối thoại.
 • Có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 1. Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên gồm:
 • Đơn đề nghị bổ nhiệm.
 • Sơ lược lý lịch
 • Phiếu lý lịch tư pháp (Được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ (Do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Toà án, Thư ký Toà án, Kiểm sát Viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên.
 • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.
 • Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2020.
 2. Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật) tại Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, địa chỉ: số 12 Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển chọn Hoà giải viên tại trung tâm Hoà giải, đối thoại Toà án nhân dân Toà án nhân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án số 58/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; căn cứ công văn số 499/CV-TA ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, căn cứ nhu cầu công tác và định biên Hoà giải viên theo quy định, Toà án nhân dân huyện Tiên Phước thông báo nhu cầu tuyển dụng Hoà giải viên công tác tại Trung tâm Hoà giải, đối thoại Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu Hoà giải viên: 03 Hoà giải viên.
 2. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hoà giải viên:
 3. Tiêu chuẩn và điều kiện:

– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

 • Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Toà án, Thư ký Toà án, Kiểm sát Viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên, Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 • Có kinh nghiệm, kỹ năng hoà giải, đối thoại.
 • Có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 1. Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên gồm:
 • Đơn đề nghị bổ nhiệm.
 • Sơ lược lý lịch
 • Phiếu lý lịch tư pháp (Được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ (Do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Toà án, Thư ký Toà án, Kiểm sát Viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên.
 • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.
 • Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2020.
 2. Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật) tại Toà án nhân dân huyện Tiên Phước, địa chỉ: số 12 Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển chọn Hoà giải viên tại trung tâm Hoà giải, đối thoại Toà án nhân dân Toà án nhân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

12 tháng tù cho hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng …

X