Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị CBCC, NLĐ năm 2019

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Để cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 02/01/2019, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019, với sự tham dự đông đủ của tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Tiên Phước phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Qua đó, đã đánh giá được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và kế hoạch thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2019; Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị năm 2018.

 

Đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những nội dung được nêu trong các báo cáo và nhất là tập trung bàn các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018; đồng thời trao đổi, bàn bạc để biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2019 của đơn vị.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước và đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm cao của tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2019.

                                                                                        Ban Chấp hành Công đoàn TAND huyện Tiên Phước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-TĐKT ngày 07/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng …

X