TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn lao động huyện Tiên Phước về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021, chiều ngày 18 tháng 01 năm 2021, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch công đoàn cùng tất cả cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Tiên Phước thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Qua đó, đã đánh giá được những ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đồng chí Trình Minh Hùng – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông qua Báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và kế hoạch thi đua năm 2021 của Công đoàn TAND huyện Tiên Phước; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Thanh tra nhân dân; Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị năm 2020.

Đồng chí Trà Thị Thanh Thắm- Chủ tịch Công đoàn Tòa án thông qua Báo cáo tại Hội nghị

 

Tất cả CBCC, NLĐ tham dự Hội nghị sôi nổi, thảo luận về nội dung các báo cáo trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và cũng đã trao đổi, bàn bạc để thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị với sự thống nhất cao của toàn thể CBCC, NLĐ. Đặc biệt, hội nghị cũng đã tập trung bàn bạc sâu các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác chuyên môn, về hoạt động công đoàn trong năm 2020.

Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm 2021, tại Hội nghị lần này, đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Tiên Phước và đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch Công đoàn TAND huyện Tiên Phước đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, quyết tâm của tất cả CBCC, NLĐ về việc thực hiện tốt kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ mà đơn vị cũng như Công đoàn đã đề ra trong năm 2021.

Nguồn: Văn phòng TAND huyện Tiên Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM XÉT XỬ VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các …

X