Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Thứ 2 (21/6/2021) Thứ 3 (22/6/2021) Thứ 4 (23/6/2021) Thứ 5 (24/6/2021) Thứ 6 (25/6/2021)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Họp HĐND huyện
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử Dân sự
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyên Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc cơ quan
 • Xét xử Dân sự

 

 

X