Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ IV THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

Thứ 2 (29/6/2020) Thứ 3 (30/6/2020) Thứ 4 (01/7/2020) Thứ 5 (02/7/2020) Thứ 6 (03/7/2020)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử HNGĐ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X