Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

Thứ 2 (17/02/2020) Thứ 3 (18/02/2020) Thứ 4 (19/02/2020) Thứ 5 (20/02/2020) Thứ 6 (21/02/2020)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Hình sự
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Hình sự
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X