Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ II THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

Thứ 2 (07/9/2020) Thứ 3 (08/9/2020) Thứ 4 (09/9/2020) Thứ 5 (10/9/2020) Thứ 6 (11/9/2020)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X