Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

Thứ 2 (15/7/2019) Thứ 3 (16/7/2019) Thứ 4 (17/7/2019) Thứ 5 (18/7/2019) Thứ 6 (19/7/2019)
Chánh án
Phạm Quốc Bảo
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Dự HN tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Huyện ủy
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Đi xã Tiên Lộc, xã Tiên Lãnh
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại TTHG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Sáng: Giao ban tuần + Họp Chi bộ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X