Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ II THÁNG 7 NĂM 2022 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)

Thứ 2 (11/7/2022) Thứ 3 (12/7/2022) Thứ 4 (13/7/2022) Thứ 5 (14/7/2022) Thứ 6 (15/7/2022)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Võ Thanh Hải
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Trịnh Thị Mỹ
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X