Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ IV THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Thứ 2 (23/9/2019) Thứ 3 (24/9/2019) Thứ 4 (25/9/2019) Thứ 5 (26/9/2019) Thứ 6 (27/9/2019)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sang: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: HN lấy phiếu tín nhiệm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 

X