Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)

Thứ 2 (16/8/2021) Thứ 3 (17/8/2021) Thứ 4 (18/8/2021) Thứ 5 (19/8/2021) Thứ 6 (20/8/2021)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Dự họp tại UBND huyện
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyên Thị Mỹ Hạnh
 • Giao ban tuần
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ

 

 

X