Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019) Thứ 6 (22/11/2019)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Sáng: Họp cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Hình sự
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Sáng: Họp cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Sáng: Họp cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử hình sự
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Sáng: Họp cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử hình sự
 •  Xét xử Hình sự
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Sáng: Họp cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X