Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Thứ 2 (15/4/2019) Thứ 3 (16/4/2019) Thứ 4 (17/4/2019) Thứ 5 (18/4/2019) Thứ 6 (19/4/2019)
Chánh án
Phạm Quốc Bảo
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Đo đạc vụ Nhất – Cường
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Đi xã Tiên Cẩm
 • Sáng: Xét xử HNGĐ
 • Chiều: Đi thẩm định
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán – Chánh VP
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Thẩm định Tiên Lộc
 • Sáng: Đi xã Tiên An tống đạt vụ thuốc nổ
 • Chiều: Đi xã Tiên Mỹ, Tiên Châu xác minh HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại TTHG
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Xét xử Hình sự
 • Sáng: Xét xử HNGĐ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Nghỉ lễ
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X