Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ IV THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

Thứ 2 (27/5/2019) Thứ 3 (28/5/2019) Thứ 4 (29/5/2019) Thứ 5 (30/5/2019) Thứ 6 (31/5/2019)
Chánh án
Phạm Quốc Bảo
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử Hình sự
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử HNGĐ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Thẩm định vụ Nhung – Sương
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Trung Thành
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Đi Hiệp Đức xét cai nghiện
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán – Chánh VP
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Họp xét miễn giảm thi hành án
 • Sáng: Đi xã Tiên Châu
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Xét xử Hình sự
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Đi Tam Kỳ chuyển án kháng cáo và giảm định
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Mở phiên họp xét giảm án
 • Sáng: Thẩm định Tiên Cẩm
 • Chiều: Đi Hiệp Đức xét cai nghiện
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Đi xã Tiên Sơn làm việc vụ Tú – Bảy
Thư ký
Ngô Tấn Nhựt
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại TTHG
 • Xét xử Hình sự
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Xét xử Hình sự
Thư ký
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến T5/2019
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử HNGĐ
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 

X