Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ I THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

Thứ 2 (30/11/2020) Thứ 3 (01/12/2020) Thứ 4 (02/12/2020) Thứ 5 (03/12/2020) Thứ 6 (04/12/2020)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử Hình sự
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Xét xử Hình sự
Thư ký
Nguyên Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X