Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ IV THÁNG 02 NĂM 2021 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Thứ 2 (22/02/2021) Thứ 3 (23/02/2021) Thứ 4 (24/02/2021) Thứ 5 (25/02/2021) Thứ 6 (26/02/2021)
Chánh án
Trình Minh Hùng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Đi xét cai nghiện tại Hiệp Đức
 • Chiều: Họp Đảng ủy xã Tiên Châu
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Thanh Tuyên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trà Thị Thanh Thắm
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Võ Kim Thắng
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
Thư ký
Nguyên Thị Mỹ Hạnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X