Lịch xét xử

3tháng 412:30 sáng- 4:00 sángBC: NGUYỄN VĂN TUYẾN - ĐÁNH BẠC

4tháng 412:30 sáng- 4:00 sángBC: TRẦN VĂN ĐÔNG - TRỘM CẮP TÀI SẢN

5tháng 412:30 sáng- 4:00 sángNĐ: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN - BĐ: NGUYỄN VĂN SA - LY HÔN

10tháng 412:30 sáng- 4:00 sángBC: NGUYỄN PHƯỚC HIỆU VÀ ĐỒNG PHẠM - MUA BÁN VẬT LIỆU NỔ

11tháng 412:30 sáng- 4:00 sángBC: ĐOÀN NGỌC HUY CÙNG ĐỒNG PHẠM - CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

18tháng 41:30 chiều- 5:00 chiềuBC: LÊ VĂN TRẦM - TRỘM CẮP TÀI SẢN

19tháng 412:30 sáng- 4:00 sángNĐ: NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG - BĐ: PHẠM VĂN CƯ - LY HÔN

24tháng 47:30 sáng- 11:00 sángnđ: giang thị truyền - bđ: nguyễn văn toán - ly hôn

X