Lịch xét xử

3tháng 71:30 chiều- 5:00 chiềunđ: nguyễn thị huệ - bđ: nguyễn văn quân - ly hôn

3tháng 73:30 chiều- 5:00 chiềunđ: nguyễn thị duy truyền - bđ: phạm phước mỹ - ly hôn

8tháng 77:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị mỹ tiên - bđ: nguyễn văn anh - ly hôn

16tháng 71:30 chiều- 5:00 chiềunđ: võ nguyễn thục quyên - bđ: dương quang đạo - ly hôn

17tháng 77:30 sáng- 11:00 sángnđ: phạm văn hào - bđ: vũ thanh cầm - tranh chấp quyền sử dụng đất

X