Lịch xét xử

3tháng 127:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị mỹ - bđ: võ tấn thành - ly hôn

4tháng 127:30 sáng- 11:00 sángbc: phạm quang vũ, võ khánh duân - cố ý gây thương tích

10tháng 127:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn hồng khoa - bđ: nguyễn thị sáng - ly hôn

16tháng 127:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị sen - bđ: nguyễn huy hoàng - tranh chấp quyền sử dụng đất

18tháng 127:30 sáng- 11:00 sángnđ: hồ thị tú cẩm - bđ: trần văn công - tranh chấp phân chia tài sản sau ly hôn

24tháng 127:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị hiếu - bđ: tăng vũ hải - ly hôn

X