Lịch xét xử

1tháng 97:09 sáng- 11:09 sángnđ: thái thị sen - bđ: dương văn cải - tranh chấp quyền sử dụng đất

7tháng 97:14 sáng- 11:14 sángbc: đương văn lực - đánh bạc

10tháng 97:11 sáng- 11:11 sángbc: trần văn phong - cố ý gây thương tích

16tháng 98:00 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị bội huyến - bđ: trần thị thúy nga - tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe

17tháng 97:30 sáng- 11:10 sángnđ: nguyễn phi khanh - bđ: lê trường chinh - tranh chấp hợp đồng vay tài sản

X