Lịch xét xử

6tháng 97:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn thị thu trang - bđ: nguyễn văn lãm - ly hôn

11tháng 9 - 12tháng 9 117:30 sángtháng 9 12bc: nguyễn vũ trinh cùng đồng phạm - cố ý gây thương tích

16tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềunđ: nguyễn văn tú - bđ: nguyễn thị bảy - ly hôn

17tháng 97:30 sáng- 11:30 sángbc: trương công dũng - vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

20tháng 97:30 sáng- 11:00 sángnđ: ngô thị nhất - bđ: trần văn cường - tranh chấp quyền sử dụng đất

27tháng 97:30 sáng- 11:00 sángnđ: nguyễn văn xuyến - bđ: huỳnh công cảnh - tranh chấp quyền sử dụng đất

X