tháng 3, 2021

16tháng 37:30 sáng- 11:40 sángbc: nguyễn nhật trường - giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 7:30 sáng - 11:40 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X