tháng 9, 2019

26tháng 97:30 sáng- 11:30 sángBC: Nguyễn Vũ trinh cùng đồng phạm - cố ý gây thương tích

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:30 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X