MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC NHẰM GÓP PHẦN HẠN CHẾ TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI VỀ MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy trên địa bàn huyện Tiên Phước đang có diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, đối tượng sử dụng và nghiện ma túy còn nhiều, nguy cơ tái nghiện cao.

Tính đến nay, theo thống kê, toàn huyện chỉ có 02/15 xã, thị trấn không có tệ nạn về ma túy. Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/5/2023, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thụ lý, giải quyết 10 vụ/13 bị cáo về các tội phạm liên quan đến ma túy (trong đó tội tàng trữ trái phép chất ma túy 08 vụ/08 bị cáo; tội mua bán trái phép chất ma túy 01 vụ/02 bị cáo; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ/03 bị cáo) và 62 trường hợp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy rất được quan tâm. Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã phối hợp với Công an, Viện kiểm sát thực hiện điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án về ma túy; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đối với các vụ, việc đã giải quyết, xét xử đều đảm bảo tính nghiêm minh, đúng pháp luật.

Để góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội về tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; trong thời gian đến, về phía Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

– Thứ 1: Tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự cũng như áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Thứ 2: Thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử án: Các vụ, việc phải được giải quyết, xét xử đúng thời hạn, đúng pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội; đáp ứng được công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

– Thứ 3: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động giải quyết, xét xử. Đây là một trong những biện pháp mang tính chất lâu dài.

– Thứ 4: Quan tâm việc phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình để theo dõi, giúp đỡ các đối tượng sau khi chấp hành án, sau cai nghiện ma túy trở về.

Hình ảnh: Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam

 Nguồn: Bài viết của Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiệt thân có lỗi do mình

     Từ đầu năm 2023 đến nay Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước …

X