TÒA ÁN NHÂN DÂN – ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN VÀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước phối hợp với  Đoàn Hội thẩm nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ công chức Tòa án; Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các vị Hội thẩm nhân dân.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thay mặ cho đoàn Hội thẩm nhân dân thông qua báo cáo công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2023. Trong thời gian qua, đoàn Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 38 vụ án các loại với 76 lượt xét xử. Trong quá trình xét xử, các Hội thẩm nhân dân thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong công tác xét xử tại Tòa án. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên rõ rệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, không có án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Hội đồng xét xử.

Ngoài ra, các Hội thẩm nhân dân đã tham gia 02 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp và 01 phiên tòa xét xử trực tuyến do Tòa án tổ chức. Sau khi kết thúc các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, các Hội thẩm nhân dân đều tham dự phiên họp rút kinh nghiệm. Qua đó, các Hội thẩm đã có những ý kiến đóng góp hết sức quý báu cho Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký cũng như Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án đối với những vụ án được xét xử rút kinh nghiệm theo Quy chế phối hợp của Liên ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, để làm rõ hơn những kết quả, những đóng góp to lớn của đoàn Hội thẩm nhân dân, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước cũng đã đánh giá một số hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, nhất là tình hình thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án.

Cũng tại Hội nghị này, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); các thành phần tham dự đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến.

Hình ảnh: Quang cảnh hội nghị

                 Bài viết: Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiệt thân có lỗi do mình

     Từ đầu năm 2023 đến nay Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước …

X