Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức sơ kết công tác thi đua và công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-TĐKT ngày 07/5/2018 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 28 tháng 5 năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức sơ kết công tác thi đua và công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các vị Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Chánh án TAND huyện Tiên Phước phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thay mặt lãnh đạo đơn vị thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thụ lý tổng cộng 255 vụ, việc các loại; đã giải quyết, xét xử được 189 vụ, việc, còn lại 66 vụ, việc; đạt tỷ lệ chung là 74%. Mặc dù, số lượng án thụ lý giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và tính chất rất phức tạp, đặc biệt là các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai. Nhưng, bằng sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được nâng lên rõ rệt, không có vụ án nào bị hủy, bị sửa. Đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án cấp trên về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 46 bản án, quyết định được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử.

Ông Nguyễn Lương Xu – Trưởng đoàn Đoàn HTND huyện báo cáo tại Hội nghị

Về công tác Hội thẩm nhân dân, ông Nguyễn Lương Xu – Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đã tham gia xét xử được 24 vụ, với 48 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử. Đa số các vị Hội thẩm nhân dân đang còn đương chức, thậm chí nhiều vị Hội thẩm là Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, vừa phải đảm bảo hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, điều hành và công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, vừa phải tham gia công tác xét xử tại Tòa án. Tuy nhiên, các vị Hội thẩm đã cố gắng sắp xếp công việc, bố trí thời gian hợp lý để tham gia xét xử trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt chất lượng, kết quả tốt, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án bị hủy, bị cải sửa.

Sau khi nghe các báo cáo, cán bộ, công chức, người lao động và các vị Hội thẩm nhân dân đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ hơn những ưu, khuyết điểm cũng như đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong 6 tháng còn lại của năm 2018.

Tại Hội nghị lần này, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước cũng đã tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 6 tháng đầu năm 2018 nhằm động viên, khích lệ tinh thần để cán bộ, công chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiệt thân có lỗi do mình

     Từ đầu năm 2023 đến nay Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước …

X